koestal
ruiterpaden
erf

Groene projecten

Bij “groene projecten en advies” richt Veurink zich vooral op initiatieven die te maken hebben met verbreding van de agrarische sector richting natuur, landschap, educatie, recreatie, etc. Het gaat vooral om gebiedsprojecten in de Gelderse Vallei waarbij er een link is met de agrarische natuurvereniging de Leusder Horstee.

Landschap is hierbij een belangrijk thema. Vanuit de Leusder Horstee was Hans Veurink in 2007 mede-organisator van het jubileum-symposium “Gelderse Vallei, droom van een landschap”. Bij het beheer van het landschap zitten agrariërs in een sleutelpositie. Zij zijn de feitelijke beheerders die het onderhoud verrichten en in hun bedrijfsvoering ook de effecten van natuur en landschap merken. Die effecten kunnen positief en negatief zijn. Vanuit de gedachte dat agrariërs in principe willen investeren in een mooi landschap, mits het praktisch en economisch inpasbaar is in het bedrijf, is er veel mogelijk.

Het betrekken van de omgeving is verder van groot belang. Een goede band tussen stad en platteland, tussen boer en burger, draagt bij aan het realiseren van gezamenlijke projecten. Aan die betrokkenheid wordt gewerkt door het publiek uit te nodigen tijdens open dagen en excursies. Vooral voor de jeugd wordt veel gedaan.

Vanuit een goede balans tussen denken en doen werkt Veurink projecten aan vernieuwende initiatieven in het landelijk gebied. Dat ‘doen’ moet er wel van komen, te veel plannen stranden in een overdaad aan studies, procesbegeleiding en rapporten. Alleen als de schop in de grond gaat en er resultaten zichtbaar worden, blijft er draagvlak voor ontwikkeling.

logo veuring