HansVeurink

Hans Veurink, kort profiel

Hans Veurink (1964) studeerde in 1985 af aan de Hogere Agrarische School in Dronten in de richting veehouderij/bedrijfskunde. Na voltooiing van de militaire dienst werkte Hans enkele jaren als bedrijfsvoorlichter rundveehouderij in de Krimpenerwaard in Zuid-Holland. Hij hield zich vooral bezig met bedrijfseconomische advisering, nieuwbouw van ligboxenstallen en mestopslagen en met graslandmanagement in een gebied met veel natuurlijke handicaps.

Bij de reorganisatie van de landbouwvoorlichting in 1990 kwam Hans op het hoofdkantoor van de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV). Hier werkte hij enkele jaren op de automatiseringsafdeling en ontwikkelde softwareprogramma’s voor agrarische adviseurs. Toen DLV steeds zakelijker ging opereren was Hans een van de oprichters van het projectbureau. Hij richtte zich op acquisitie van projecten en het invoeren van projectmatig werken binnen de organisatie. Dit om een snelle omslag te maken naar commercieel werken.

Toen LNV-minister van Aertsen in 1995 een beleid inzette gericht op dynamiek en vernieuwing, ontwikkelde Hans vanuit het projectbureau van DLV een voorstel voor het oprichten van het Innovatiesteunpunt Wageningen. Hij werd zelf ook werkzaam bij dit steunpunt en ging innovatieve boeren en plattelandsondernemers begeleiden. De stichting werd eind jaren ’90 losgekoppeld van DLV om zelfstandig verder te gaan met eigen medewerkers. In 2003 staakte het ministerie van LNV de financiering van het Innovatiesteunpunt dat vervolgens werd opgeheven.

Hans kwam daarop in 2003 in dienst bij de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) als hoofd advisering/adjunct directeur. Hij houdt zich bezig met agrarisch en particulier natuurbeheer via belangenbehartiging, voorlichting en communicatie. Bij de dienstverlening en advisering ligt het accent op het ontwikkelen van nieuwe natuur en het beheer door particuliere eigenaren.

In 2008 voltooide Hans als deeltijdstudie de Master-opleiding Land & Watermanagement aan Hogeschool Van Hall Larenstein/Wageningen UR. Als afstudeerthesis verrichtte hij een onderzoek voor de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) naar de behoefte van paardensporters om recreatief buiten te rijden.

Hans Veurink heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van projecten in de landbouw en het landelijk gebied. In zowel commerciële als non-profit organisaties hield hij zich bezig met verbrede landbouw, natuur, recreatie en andere projecten op het platteland. In de eigen omgeving is Hans actief als vrijwilliger/bestuurder bij o.a. een agrarische natuurvereniging, een werkgroep uilen en zwaluwen en een lokaal zwembad dat door vrijwilligers wordt gerund.

Vanuit deze lokale betrokkenheid is Hans begin 2009 gestart om part time projecten te ontwikkelen en uit te voeren zoals op deze website worden beschreven.

logo veuring