ruiterpaden
ruiter paden

Ruiterroutes en menroutes

Naar schatting 450.000 mensen in Nederland rijden regelmatig paard, voor het grootste deel recreatief. Ruim 80 procent van de paardensporters vindt het maken van buitenritten erg belangrijk. Dit blijkt uit een representatieve steekproef onder de leden van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Het onderzoek in opdracht van de KNHS werd door Hans Veurink uitgevoerd in het kader van een studie Land & Watermanagement.

Uit het onderzoek is een duidelijk beeld ontstaan van de gemiddeld door paardensporters gewenste buitenrit. Voor ruiters is anderhalf uur de ideale lengte en voor menners ruim twee uur. Rijden in de natuur is van groot belang. Paardensporters die voor hun buitenritten terecht kunnen in bossen, heide, duinen of op het strand, zijn duidelijk meer tevreden dan degenen die dit niet kunnen.

Hoewel natuurterreinen favoriet zijn om paard te rijden, zijn boerenland en particuliere terreinen (zoals landgoederen) ook van groot belang. Deze gebieden vormen vaak een essentiële schakel om natuurterreinen te bereiken of met elkaar te verbinden. Het behouden of verbeteren van de openstelling van deze terreinen is van strategisch belang voor de paardensector.

Het onderzoek heeft kennis opgeleverd die benut kan worden bij het ontwikkelen van nieuwe ruiter- en menroutes. Daarbij is een gebiedsgerichte aanpak van groot belang. Er is immers vooral behoefte om een ‘ommetje’ te kunnen maken in de eigen omgeving.

Veurink projecten richt zich vooral op:

logo veuring